SAČ - sociální podnik


Vítáme Vás na našich stránkách.


Dáváme práci lidem, kteří o ni skutečně stojí. V naší firmičce se příjemci dávek mění ve tvůrce hodnot.

Jsme sociálním podnikem, v době vzniku (srpen 2011) a zahájení činnosti (srpen 2012) jediným v Karlovarském kraji. Působíme v souladu s principy tzv. sociálního podnikání, jsme členem TESSEA - Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky a Klubu sociálních podnikatelů.

Ve správní a dozorčí radě máme znalé a zkušené osobnosti, čehož si vážíme a což považujeme za jeden z důkazů smysluplnosti naší existence.

Náš vznik byl motivován třemi cíli a jednou příležitostí:

První cíl: tvorba pracovních míst pro klienty Pomoci v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby.
Druhý cíl: reinvestice zisku do našeho dalšího rozvoje a na podporu Pomoci v nouzi, o.p.s.
Třetí cíl: ověření životaschopnosti tzv. sociálního podnikání v podmínkách Karlovarského kraje.
Příležitost: dotace z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Naši sousedé“, kterým jsme naši činnost zahájili, trval od srpna 2012 do května 2014.


Od června 2014 se podílíme na realizaci projektu MPSV ČR, které nabízí bezplatné poradenství k sociálnímu podnikání a stáže v sociálních podnicích. Více informací včetně kontaktů na konzultanty a postup pro zajištění stáže na www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr

Děkujeme Vám za Vaši úvahu o spolupráci s námi, ať v pozici zákazníka nebo dodavatele či bez obchodního plnění. Ve všech případech se snažíme o korektní partnerství.

Těšíme se na shledanou, tým SaČ